Pružatelj elektroničke publikacije: MEĐAŠ, j.d.o.o.

Redakcija: Mihovilovićeva 6, 52100 Pula

OIB: 54094737000

Glavna urednica: Liljana Benčik

Kontakt: info@domoljubni.hr